معنی و ترجمه کلمه corrodent به فارسی corrodent یعنی چه

corrodent


خورنده ،تباه کننده ،فاسد کننده ،ماده اکاله ،خوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها