معنی و ترجمه کلمه corrosion به فارسی corrosion یعنی چه

corrosion


کندوساب ،رفتگى ،زنگ خوردگى ،فرسودگى ،خورده شدن ،خوردگى( عمل شيميايى)،تحليل ،فساد تدريجى ،زنگ زدگى
الکترونيک : خورندگى
عمران : فساد تدريجى
معمارى : فرسايش شيميايى
شيمى : خوردگى
زيست شناسى : خوردگى
علوم هوايى : خوردگى
علوم نظامى : فساد فلزات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها