معنی و ترجمه کلمه corrugated rolling mill به فارسی corrugated rolling mill یعنی چه

corrugated rolling mill


علوم مهندسى : دستگاه نورد ورق موجدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها