معنی و ترجمه کلمه corruption on the earth به فارسی corruption on the earth یعنی چه

corruption on the earth


قانون ـ فقه : فساد فى الارض


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها