معنی و ترجمه کلمه cortical control به فارسی cortical control یعنی چه

cortical control


روانشناسى : کنترل مغزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها