معنی و ترجمه کلمه cortical control به فارسی cortical control یعنی چه

cortical control


روانشناسى : کنترل مغزى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها