معنی و ترجمه کلمه cosignatory به فارسی cosignatory یعنی چه

cosignatory


شريک در امضا،هم امضاء
قانون ـ فقه : هم امضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها