معنی و ترجمه کلمه cosmological constant به فارسی cosmological constant یعنی چه

cosmological constant


نجوم : ثابت کيهان شناختى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها