معنی و ترجمه کلمه cost allocation به فارسی cost allocation یعنی چه

cost allocation


تخصيص هزينه
علوم مهندسى : بخش هزينه
قانون ـ فقه : سرشکن کردن هزينه
بازرگانى : تخصيص هزينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها