معنی و ترجمه کلمه cost and freight به فارسی cost and freight یعنی چه

cost and freight


قانون ـ فقه : قيمت و بهاى حمل و نقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها