معنی و ترجمه کلمه cost curve به فارسی cost curve یعنی چه

cost curve


بازرگانى : منحنى هزينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها