معنی و ترجمه کلمه cost finding به فارسی cost finding یعنی چه

cost finding


علوم مهندسى : ارزش يابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها