معنی و ترجمه کلمه cost minimization به فارسی cost minimization یعنی چه

cost minimization


بازرگانى : حداقل کردن هزينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها