معنی و ترجمه کلمه cost of living به فارسی cost of living یعنی چه

cost of living


هزينه زندگى ،نفقه
قانون ـ فقه : خرجى
بازرگانى : هزينه زندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها