معنی و ترجمه کلمه costal frontier به فارسی costal frontier یعنی چه

costal frontier


مرز ساحلى
علوم نظامى : نوار مرزى ساحلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها