معنی و ترجمه کلمه costive of belief به فارسی costive of belief یعنی چه

costive of belief


دير باور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها