معنی و ترجمه کلمه cotton enameled wire به فارسی cotton enameled wire یعنی چه

cotton enameled wire


الکترونيک : سيم لعابدار پنبه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها