معنی و ترجمه کلمه cotton mill به فارسی cotton mill یعنی چه

cotton mill


کارخانه نخ ريسى
علوم مهندسى : کارخانه نخ ريسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها