معنی و ترجمه کلمه cotton plant به فارسی cotton plant یعنی چه

cotton plant


درخت پنبه ،بوته پنبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها