معنی و ترجمه کلمه cotton-gin به فارسی cotton-gin یعنی چه

cotton-gin


ماشين پنبه پاک کنى ،پنبه پاک کن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها