معنی و ترجمه کلمه couch به فارسی couch یعنی چه

couch


تخت ،نيمکت ،خوابانيدن ،در لفافه قرار دادن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها