معنی و ترجمه کلمه cough up به فارسی cough up یعنی چه

cough up


پرداختن ،سلفيدن
ورزش : لو رفتن توپ مهاجم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها