معنی و ترجمه کلمه cough up به فارسی cough up یعنی چه

cough up


پرداختن ،سلفيدن
ورزش : لو رفتن توپ مهاجم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها