معنی و ترجمه کلمه could به فارسی could یعنی چه

could


(زمان ماضى واسم مفعول فعل)can ،ميتوانست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها