معنی و ترجمه کلمه council of ministers به فارسی council of ministers یعنی چه

council of ministers


هيات وزرا،شوراى وزيران
قانون ـ فقه : شوراى وزيران ،هيات وزيران
بازرگانى : هيات وزيران

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها