معنی و ترجمه کلمه councillor at ministry (= ministerial) به فارسی councillor at ministry (= ministerial) یعنی چه

councillor at ministry (= ministerial)


وزير مشاور
قانون ـ فقه : مشاور يا مستشار سفارتخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها