معنی و ترجمه کلمه counter ceiling به فارسی counter ceiling یعنی چه

counter ceiling


سقفواره ،کمرپوش ،خوانچه پوش( اصطلاح يزد)
معمارى : خوانچه پوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها