معنی و ترجمه کلمه counter offensive به فارسی counter offensive یعنی چه

counter offensive


پدافند متقابل
علوم نظامى : حمله متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها