معنی و ترجمه کلمه counter sabotage به فارسی counter sabotage یعنی چه

counter sabotage


علوم نظامى : ضد خرابکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها