معنی و ترجمه کلمه countercheck به فارسی countercheck یعنی چه

countercheck


)n.&vt.(جلوگيرى ،سرزنش وتوبيخ متقابل ،عقيم کردن ،دفع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها