معنی و ترجمه کلمه counterclockwise به فارسی counterclockwise یعنی چه

counterclockwise


درجهت مخالف حرکت عقربه ساعت ،در خلاف جهت ساعت
علوم مهندسى : در خلاف عقربه هاى ساعت
کامپيوتر : حرکت از راست به چپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها