معنی و ترجمه کلمه countercurrent chromatography به فارسی countercurrent chromatography یعنی چه

countercurrent chromatography


شيمى : کروماتوگرافى جريان مخالف

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها