معنی و ترجمه کلمه counterfoil به فارسی counterfoil یعنی چه

counterfoil


ته برگ ،ته چک ،ته قبض ،سوش
قانون ـ فقه : ته چک
بازرگانى : ته چک ،ته قبض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها