معنی و ترجمه کلمه counteridentification به فارسی counteridentification یعنی چه

counteridentification


روانشناسى : همانندسازى تقابلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها