معنی و ترجمه کلمه counteroffensive به فارسی counteroffensive یعنی چه

counteroffensive


(نظ ).تعرض وحمله متقابل ،حمله تعرضى متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها