معنی و ترجمه کلمه countersink bolt به فارسی countersink bolt یعنی چه

countersink bolt


پيچ خزينه دار
علوم مهندسى : پيچ پخ دار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها