معنی و ترجمه کلمه countertrace به فارسی countertrace یعنی چه

countertrace


نقل کردن( نقشه ايى ) بکاغذ زير،برداشتن از( نقشه ايى)

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها