معنی و ترجمه کلمه countryfied به فارسی countryfied یعنی چه

countryfied


)=countrified(روستايى ،روستا صفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها