معنی و ترجمه کلمه coup de main به فارسی coup de main یعنی چه

coup de main


حمله ناگهانى با تمام قوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها