معنی و ترجمه کلمه coupling measuring set به فارسی coupling measuring set یعنی چه

coupling measuring set


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى اتصالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها