معنی و ترجمه کلمه coupling probe به فارسی coupling probe یعنی چه

coupling probe


الکترونيک : ميله جفتگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها