معنی و ترجمه کلمه coupon payments به فارسی coupon payments یعنی چه

coupon payments


پرداختهاى کوپنى
بازرگانى : منظور پرداختهاى ثابت بابت بهره اوراق قرضه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها