معنی و ترجمه کلمه coupon به فارسی coupon یعنی چه

coupon


جيره ،کوپن
بازرگانى : سند قرضه ،سهميه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها