معنی و ترجمه کلمه courier transfer officer به فارسی courier transfer officer یعنی چه

courier transfer officer


افسر مسئول قسمت پيک ارتشى
علوم نظامى : افسر مسئول پيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها