معنی و ترجمه کلمه courier transfer station به فارسی courier transfer station یعنی چه

courier transfer station


ايستگاه تعويض پيک
علوم نظامى : مرکز ارسال پيک ارتشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها