معنی و ترجمه کلمه courier به فارسی courier یعنی چه

courier


پيک سريع ،ماهواره مخابراتى رله کننده ،پيک ،قاصد
کامپيوتر : فونت کورير
قانون ـ فقه : پيک سياسى
علوم نظامى : امربر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها