معنی و ترجمه کلمه course light به فارسی course light یعنی چه

course light


روشنايى باند فرودگاه
علوم نظامى : چراغهاى مخصوص روشن کردن باند فرود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها