معنی و ترجمه کلمه course line shot به فارسی course line shot یعنی چه

course line shot


مشاهده در خط
علوم نظامى : تيرى که در خط حرکت هدف و به جلوى ان اصابت کرده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها