معنی و ترجمه کلمه court of petty offences به فارسی court of petty offences یعنی چه

court of petty offences


دادگاه لغزش ،محکمه خلاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها