معنی و ترجمه کلمه court به فارسی court یعنی چه

court


بارگاه ،حياط،دربار،دادگاه ،اظهار عشق ،خواستگارى
معمارى : حياط
قانون ـ فقه : محکمه
روانشناسى : عشق بازى کردن
ورزش : زمين ورزشهاى محوطه اى
علوم نظامى : حياط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها