معنی و ترجمه کلمه coverage index به فارسی coverage index یعنی چه

coverage index


علوم نظامى : کالک نمايش مناطق زير پوشش شناسايى عکاسى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها