معنی و ترجمه کلمه coverage به فارسی coverage یعنی چه

coverage


منطقه زير ديد،پوشش ،شمول
روانشناسى : پوشش
بازرگانى : شمول
ورزش : دفاع پوششى
علوم نظامى : ميدان ديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها